+31 6 51317988

CV

Introductie

Jeroen is een allround IT professional en ervaren met een groot scala aan IT onderwerpen gericht op IT-beheersing en IT-prestatieverbetering. Jeroen heeft een internationale focus, met ruime ervaring bij verschillende grote multinationals. Jeroen brengt meer dan 20 jaar werkervaring mee bij achtereenvolgens PricewaterhouseCoopers (6 jaar, tot medio 1999), KPMG (vanaf 1999 tot en met mei 2010) en zelfstandig professional (vanaf 2010).

Belangrijk onderdeel van Jeroen’s werkwijze is het verbeteren van de samenwerking tussen teams en binnen teams, identificeren en realiseren van gemeenschappelijke doelen. Zorgen dat teamleden in hun “kracht” zitten en daarmee het teamresultaat verbeteren. Jeroen behoudt het overzicht over de acties die uitgevoerd moeten worden. Een korte samenvatting van uitgevoerde projecten en rollen is hiernaast opgenomen.

Voor alle grote opdrachten die zijn uitgevoerd zijn referenties beschikbaar. Voor één van de projecten is bovendien een bijzondere klantonderscheiding ontvangen, een “Special Recognition Award”. In deze opdracht was stakeholder management van groot belang, waarbij het kwaliteitsimago van het team in positieve zin is bijgesteld. Uiteraard door focus op de kwaliteit van de output en eliminatie van het aantal incidenten als gevolg van tekortschietende werkwijzen.

Selectie van uitgevoerde opdrachten

Energiesector: Compliance Team lead

In deze opdracht gaf Jeroen leiding aan een team van IT compliance en beveiligingsspecialisten binnen een wereldwijd team. Dit team is verantwoordelijk dat het controleraamwerk in het applicatielandschap geïmplementeerd is en effectief blijft functioneren. Het  team ondersteunt zowel verantwoordelijk lijnmanagement als de externe en interne auditors. Verantwoordelijkheden betreffen onder meer:

  • Implementatie van (beveiliging)tooling en training verzorgen in het gebruik
  • Vereenvoudiging van werkprocessen
  • Implementatie van het security framework bij nieuwe bedrijfskritische systemen (via een reguliere IT audit – gap analyse, verbeterplan, implementatie)
  • Ondersteuning bij de uitbesteding van werkprocessen
  • Ondersteuning van de Wereldwijde implementatie van Release Management
  • Ondersteuning bij de implementatie van software test strategieën.

Energiesector: Projectmanager processtabilisatie applicatiebeheer

In deze opdracht coördineerde Jeroen verschillende initiatieven gericht op verbetering van de interne bedrijfsvoering in de IT organisatie.

Telecommunicatie: Interim manager

Jeroen vervulde de interim management rol voor een Compliance en Risk Management afdeling. Kernactiviteiten betroffen het assurance-raamwerk, ISAE3402 verklaringen van leveranciers en prestatieverbetering in de organisatie.

Energiesector: Program delivery lead

Gedurende dit project coördinerende Jeroen diverse projecten:

  • Identity Management uitrol
  • Software License Management
  • Service account opschoning en password reset
  • Implementatie van interne controlemaatregelen voor nieuwe systemen en nieuwe controlemaatregelen

Diverse sectoren: Verzekeringsbranche, Techologiesector, Rijksoverheid

Diverse korte audit en adviesopdrachten, inclusief ondersteuning om Europese aanbestedingen te winnen.

KPMG: Senior Manager / Associate Director

Tot eind 2008 heeft Jeroen bij KPMG gewerkt als senior manager en all-round IT auditor en IT adviseur voor een groot aantal grote organisaties, waaronder Equens, verrschillende klanten in de telecommunicatiesector, olie en gasindustrie en diverse (rijks)overheidsinstellingen. Voor deze organisaties was Jeroen verantwoordelijk voor de coördinatie van IT audit en advies werkzaamheden. Jeroen heeft daarnaast uitgebreide ervaring met projectbeheersing en project portfoliobeheersing opgedaan, zowel in een uitvoerende rol als (deel)projectmanager, als in een beoordelende en beheersmatige rol.

Vanaf oktober 2009 tot en met eind mei 2010 heeft Jeroen deel uitgemaakt van het management team van het “Project Advisory” team binnen de Performance & Technology divisie van KPMG. Jeroen was verantwoordelijk voor marktontwikkeling voor projectgerelateerde dienstverlening voor de marktsegmenten Telecom, Public Sector en ontwikkeling van de IT-gerelateerde dienstverlening ten behoeve van de markt van fusies en overnames. In het Project Advisory-team had Jeroen ook verschillende taken op het gebied van human resource management.

Gedurende 2009 is Jeroen actief geweest bij de afdeling Integration Advisory, onderdeel van de fusie en overnamepraktijk van KPMG. Zijn brede achtergrond en werkervaring zorgen ervoor dat Jeroen in complexe omgevingen met een sterke bestuurlijke invalshoek snel tot de kern van de situatie kan doordingen.

Bij PricewaterhouseCoopers en rechtsvoorganger Price Waterhouse was Jeroen IT Auditor en adviseur